Dotacje NF15/40

590,40

Opis

Czym jest program Dotacje NF15/40?Moduł dodatkowy, służący do obliczeń standardu energetycznego budynków mieszkalnych. Program umożliwia obliczenie i sprawdzenie spełnienia wymagań danego standardu energetycznego dla budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie z NFOŚiGW.Efektem obliczeń jest raport końcowy porównujący wartości uzyskane z wymaganymi, wzorowany na liście sprawdzającej, służącej weryfikacji osiągniętego standardu energetycznego NF15 lub NF40.

Edytory grafiki i video

g50 30, mały laptop do pracy, mi led, be quiet shadow rock 3, xiaomi mi wireless fast charger stand, polecane depilatory, przenośna drukarka laserowa

yyyyy