VNC serwer

Czasem zachodzi potrzeba uruchomienia na serwerze aplikacji, która wymaga środowiska graficznego. Można do tego zainstalować xvncserver.

# apt-get install xvnc4server

Teraz logujemy się (ssh) użytkownikiem, jako który chcemy pracować, ustawiamy hasło do vnc:

$ vnc4passwd
Password:
Verify:

Uruchamiamy serwer(możemy ich uruchomić kilka, każdy otrzyma kolejną liczbę, która oznacza, że serwer słycha na porcie 5800+ta liczba):
$ vnc4server

New 'alf:2 (login)' desktop is alf:2

Starting applications specified in /home/ams/.vnc/xstartup
Log file is /home/login/.vnc/alf:2.log

Aby podłączyć się do serwera uruchamiamy dowolnego klienta vnc na lokalnej stacji, np.:
$ vncviewer 192.168.3.14:2