Postfix+SASL

apt-get install postfix-tls libsasl2-modules sasl2-bin

W debianie smtpd pracuje w chroocie, trzeba zmienić w /etc/postfix/master.cf edytując linię:
smtp inet n - - - - smtpd
zmieniając na:
smtp inet n - n - - smtpd

W pliku /etc/group do grupy sasl dodajemy użytkownika postfix, np.
sasl:x:45:postfix

W /etc/default/saslauthd
ustawiamy w ostatnij linii:
OPTIONS=”-c -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd”
(gdyż w debianie postfix pracuje w chroocie).
i restart postfix’a oraz saslauthd:
/etc/init.d/postfix restart
Stopping Postfix Mail Transport Agent: postfix.
Starting Postfix Mail Transport Agent: postfix.
eff:~# /etc/init.d/saslauthd restart
Stopping SASL Authentication Daemon: saslauthd.
Starting SASL Authentication Daemon: saslauthd.

Sprawdzić, czy logowanie działa poprawnie można telnetem:
# telnet localhost 587
Trying 127.0.0.1…
Connected to localhost.
Escape character is ‚^]’.
220 mail2.richtongroup.net ESMTP Postfix (Debian/GNU)
ehlo aaa
250-mail2.richtongroup.net
250-PIPELINING
250-SIZE 30720000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH CRAM-MD5 NTLM PLAIN LOGIN DIGEST-MD5
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250 DSN
auth login
334 VXNlcm5hbWU6
YW1z (to jest login zakodowany base64)
334 UGFzc3dvcmQ6
dGVzdDEyMw== (to jest hasło test123 zakodowane base64)
235 2.7.0 Authentication successful

Jeśli nie loguje poprawnie, można poprzez strace -p podejrzeć w czym może być problem (np. ścieżka do mux)