Instalacja i konfiguracja nginx z php

Instalujemy nginx oraz spawn-fcgi
apt-get install nginx php5-cgi spawn-fcgi
W dystrybucjiLenny nie ma pakietu spawn-fcgi, korzystamy z który jest wraz z lighttpd
apt-get install lighttpd
przy instalacji pojawi się błąd uruchomienia, bo na porcie 80 słucha już nginx.
Wyłączamy więc lighttpd ze skryptów startowych:
update-rc.d -f lighttpd remove
Tworzymy skrypt /usr/bin/php-fastcgi z uruchomieniem spawn-fcgi:
#!/bin/sh
/usr/bin/spawn-fcgi -a 127.0.0.1 -p 9000 -C 6 -u www-data -f /usr/bin/php5-cgi
Nadajemy mu prawo do wykonywania:
chmod a+x /usr/bin/php-fastcgi
W pliku /etc/nginx/sites-available/default dodajemy obsługę php:

No input file specified.
Tworzymy plik startowy /etc/init.d/php-fastcgi
#!/bin/bash
PHP_SCRIPT=/usr/bin/php-fastcgi
FASTCGI_USER=www-data
RETVAL=0
case "$1" in
start)
su - $FASTCGI_USER -c $PHP_SCRIPT
RETVAL=$?
;;
stop)
killall -9 php5-cgi
RETVAL=$?
;;
restart)
killall -9 php5-cgi
su - $FASTCGI_USER -c $PHP_SCRIPT
RETVAL=$?
;;
*)
echo "Usage: php-fastcgi {start|stop|restart}"
exit 1
;;
esac
exit $RETVAL

Dodanie skryptu do plików startowych:
update-rc.d php-fastcgi defaults