LMS po angielsku

LMS język komunikatów pobiera z ustanień przeglądarki (Firefox) a nie z ustawienia zmiennej lang, więc po upgrade Firefox’a, jeśli ustawi się en trzeba zmienić na pl.

Default IP/password/terminal speed

Ubiquiti 192.168.1.20, ubnt:ubnt

TP-Link SG3210, SG3216, SG3424
terminal speed 38400 8N1

TP-Link SG2424
default IP: 192.168.0.1
login: admin default password: admin
(brak RS232)

D-Link DGS-1510-20
terminal speed 115200 8N1
10.90.90.90

PHICOMM 302B/303 router
default IP: 192.168.2.1
login: admin password: admin

IBM storage DS3000
192.168.128.101 for the first controller.
192.168.128.102 for the second controller.

Jak podmontować na hoscie partycję z guesta?

Jest udostępniony gościowi LVM, na którym jest tablica partycji i dopiero partycje, ale widzieć to na hoscie trzeba:

np. jest /dev/pve/vm-101-disk-1

# kpartx -av /dev/pve/vm-101-disk-1
add map pve-vm–101–disk–1p1 (253:6): 0 19531250 linear /dev/pve/vm-101-disk-1 2048
add map pve-vm–101–disk–1p2 (253:7): 0 924185102 linear /dev/pve/vm-101-disk-1 19533298

powoduje utworzenie:
/dev/mapper/pve-vm–101–disk–1p2
/dev/mapper/pve-vm–101–disk–1p1

które można już normalnie podmontować:

mount /dev/mapper/pve-vm–101–disk–1p2 /mnt

Po użyciu należy je zdjąć:
kpartx -d /dev/pve/vm-101-disk-1

mysql

Uszkodzona baza danych, mysqld robi crash co minutę, safe go podnosi.

InnoDB: End of page dump
131225 6:55:43 InnoDB: Page checksum 3305108872, prior-to-4.0.14-form checksum 575979139
InnoDB: stored checksum 242663140, prior-to-4.0.14-form stored checksum 575979139
InnoDB: Page lsn 519 184741209, low 4 bytes of lsn at page end 184741209
InnoDB: Page number (if stored to page already) 1527359,
InnoDB: space id (if created with >= MySQL-4.1.1 and stored already) 0
InnoDB: Page may be an index page where index id is 2019052338 1668635222
InnoDB: Database page corruption on disk or a failed
InnoDB: file read of page 1527359.
InnoDB: You may have to recover from a backup.
InnoDB: It is also possible that your operating
InnoDB: system has corrupted its own file cache
InnoDB: and rebooting your computer removes the
InnoDB: error.
InnoDB: If the corrupt page is an index page
InnoDB: you can also try to fix the corruption
InnoDB: by dumping, dropping, and reimporting
InnoDB: the corrupt table. You can use CHECK
InnoDB: TABLE to scan your table for corruption.
InnoDB: See also InnoDB: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/forcing-recovery.html
InnoDB: about forcing recovery.
InnoDB: Ending processing because of a corrupt database page.
InnoDB: Log scan progressed past the checkpoint lsn 525 3009343428
131225 6:55:43 InnoDB: Database was not shut down normally!
InnoDB: Starting crash recovery.
InnoDB: Reading tablespace information from the .ibd files…
InnoDB: Restoring possible half-written data pages from the doublewrite
InnoDB: buffer…
InnoDB: Doing recovery: scanned up to log sequence number 525 3009358835

Aby problem naprawić, trzeba skasować tabelę, która powoduje problem i odtworzyć ją na nowo.
Nie da się jednak zrobić dumpa tabeli, bo mysql umiera. Aby nie znikał mimo błędu trzeba dopisać innodb_force_recovery=1 w my.cfg na czas wykonania dumpa (w tym czasie nie da się modyfikować zawartości bazy, działa tylko select).

Raspberrypi startuje tylko z mmcblk0p1 jako /

Jeśli przy starcie Raspberry Pi staje na komunikacie:

„Greetings from standalone Raspberry Pi
Processing /etc/profile…Done
#”

to po podmontowaniu /dev/mmcblk0p1
w pliku config.txt

należy dodać linię:
avoid_safe_mode=1

Po zrestartowaniu możlna już uruchomić raspi-config

Aby zmniejszyć liczbę zapisów na karcie SD można zamontować /var/log na ramdysku. Można użyć http://www.tremende.com/ramlog/

Debian 7.2 czarny ekran po reboocie

Po instalacji Debiana Wheezy 7.2 (na płycie Atom D2500CC), uruchamia się grub, zaczyna bootować się kernel i ekran robi się czarny, monitor się wyłącza.

Pomaga, dodanie parametru: video=LVDS-1:d do kernela, w /boot/grub/grub.cfg obok innych np. ‚linux=’.

Kopia partycji LVM

Aby wykonać pełną kopię partycji, należy zrobić snapshot oraz go skopiować.

Sprawdzenie wielkości:

# lvdisplay /dev/rcor/vegaroot |grep Cur
Current LE 12800

Utworzenie partycji pod kopię oraz snapshotu:

# lvcreate -l 12800 -n vegaroot_kopia /dev/rcor
# lvcreate -l 12800 -s /dev/rcor/vegaroot -n lv_vegaroot_snap

Wykonanie kopie ze snapshotu:

#time dd if=/dev/rcor/vegaroot_snap of=/dev/rcor/vegaroot_kopia
104857600+0 przeczytanych recordów
104857600+0 zapisanych recordów
skopiowane 53687091200 bajtów (54 GB), 3183,57 s, 16,9 MB/s

real 53m3.730s
user 1m37.562s
sys 15m19.345s

Usunięcie snapshotu:

#lvremove /dev/rcor/vegaroot_snap
Do you really want to remove active logical volume vegaroot_snap? [y/n]: y
Logical volume „vegaroot_snap” successfully removed