Xen – konfiguracja dwóch interfejsów eth0 i eth1 jako bridge

Aby uruchomić w xen dwa interfejsy widoczne dla gości jako bridge należy stworzyć skrypt, np. o nazwie /etc/xen/scripts/network-multi-bridge a w nim:
#!/bin/sh
dir=$(dirname "$0")
script=/etc/xen/scripts/network-bridge
# eth0
$script "[email protected]" netdev=eth0 vifnum=0 bridge=xenbr0
# eth1
$script "[email protected]" netdev=eth1 vifnum=1 bridge=xenbr1
exit 0

Dajemy mu prawa do wykonywania:
chmod a+x /scripts/network-multi-bridge

W /etc/xen/xend-config.sxp zamiast:
(network-script network-bridge)
wpisujemy:
(network-script network-multi-bridge)
Restartujemy xend:
/etc/init.d/xend restart
I teraz już możemy konfigurować sieć gościa wpisując w pliku gościa np.
vif = [ 'bridge=xenbr0,mac=00:16:3E:00:00:02','bridge=xenbr1,mac=00:16:3E:00:00:03' ]

Cały plik konfiguracyjny może wyglądać tak: (/xen/orion.cfg)
kernel = '/boot/vmlinuz-2.6.32-5-xen-amd64'
ramdisk = '/boot/initrd.img-2.6.32-5-xen-amd64'
memory = '768'
extra = 'console=hvc0 xencons=tty'
disk=['phy:/dev/or/orionswap,sda1,w',
'phy:/dev/or/orionroot,sda2,w']
name='orion'
boot='d'
vnc=0
vncviewer=0
sdl=1
vcpus=1
on_poweroff = 'destroy'
on_reboot = 'restart'
on_crash = 'restart'
root = "/dev/xvda2 ro"
vif = [ 'bridge=xenbr0,mac=00:16:3E:00:00:14','bridge=xenbr1,mac=00:16:3E:00:00:15' ]