xen Error: ‚NoneType’ object has no attribute ‚rfind’

Xen podczas uruchamiania gościa HVM mówi:
xen Error: ‚NoneType’ object has no attribute ‚rfind’
To prawdopodobnie oznacza, że nie ma zainstalowanego xen-qemu-dm-4.0, w Debianie jest to ten pakiet. Należy go doinstalować:
apt-get install xen-qemu-dm-4.0