Wolne logowanie ssh (czkanie na DNS)

Standardowo serwer ssh przy połączeniu sprawdza revDNS adresu IP z którego nastąpiło połączenie. Gdy serwer DNS ustawiony w /etc/resolv.conf nie odpowiada, serwer SSH czeka na timeout, co może potrwać. Czas ten można skrócić ustawiając w /etc/resolv.conf mniejszy timeout:
options timeout:1
(z ciekawych opcji w tym pliku można wspomnieć o rotate, która powoduje, że zapytania nie będą zawsze kierowane do pierwszego serwera DNS z listy nameservers, tylko rotacyjnie. W ogóle warto zapoznać się z man resolv.conf).
Można też ustawić aby serwer SSH nie sprawdzał w ogóle revDNS. Robi się to w /etc/ssh/sshd_config dodając linię:
UseDNS no