UBNT Compliance Test jak włączyć?

Trzeba zalogować się przez ssh na [email protected] i dalej:

touch /etc/persistent/ ct
sed -i 's/radio.1.countrycode=616/radio.1.countrycode=511/g' /tmp/system.cfg
sed -i 's/radio.countrycode=616/radio.countrycode=511/g' /tmp/system.cfg
sed 's/radio.1.dfs.status=.*$/radio.1.dfs.status=disabled/g' -i /tmp/system.cfg
save
reboot