Tworzenie macierzy RAID

Tworzenie macierzy RAID1 składającej się z dwóch dysków:

mdadm –create /dev/md0 –level=1 –raid-devices=2 /dev/sda1 /dev/sdc1

Tworzymy częściową macierz, z jednym dyskiem:

mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 missing /dev/sdc1

Dodanie kolejnej partycji do raida:
mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/sdd1

pvcreate /dev/md0
Physical volume "/dev/md0" successfully created
vgcreate host /dev/md0
lvcreate -L 250G host -n home

Ustawienie prędkości wykonywania replikacji: (w kB/s)
echo 100000> /proc/sys/dev/raid/speed_limit_max
echo 100000 > /proc/sys/dev/raid/speed_limit_min

Stopowanie raida:
vgchange -a n host
mdadm /dev/md0 --manage --stop