Archiwa tagu: roundcube

Roundcube – instalacja

cd /var/www
tar xjf roundcube

Dodanie modułu zmiany hasła, w config/main.php:
$rcmail_config[‚plugins’] = array(‚password’);
oraz w:
cp plugins/password/config.inc.php.dist plugins/password/config.inc.php
zmienić na:
$rcmail_config[‚password_driver’] = ‚chpasswd’;
Jeśli użytkownicy są jako konta w /etc/passwd
apt-get install sudo
do /etc/sudoers dodać:
www-data ALL = NOPASSWD: /usr/sbin/chpasswd