Archiwa tagu: hvm

Debian – instalacja xen

apt-get install xen-hypervisor-4.0-amd64 linux-image-2.6.32-5-xen-amd64

Jeśli ma być nie tylko parawirtualizacja, ale HVM to należy zainstalować też:
# apt-get install xen-qemu-dm-4.0

w /boot/grub/grub.cfg zmienić default na 4

# reboot

i teraz można uruchamiać maszyny wirtualne przez:

# xm create -c /xen/test.cfg

Xen 4.0 Domain ‚name’ does not exist

Zgodnie z instrukacjami zrobiłem w name.cfg linię:
vif = ['type=ioemu, bridge=xenbr0']
ale pojawiał się błąd:
Domain 'name' does not exist
pomogła zmiana powyższego na:
vif = [ ]

Pełny plik konfiguracyjny to:

import os, re
arch = os.uname()[4]
if re.search('64', arch):
arch_libdir = 'lib64'
else:
arch_libdir = 'lib'

kernel = "/usr/lib/xen-4.0/boot/hvmloader"

builder='hvm'

memory = 512
shadow_memory = 8
name = "name"
vif = [ ]
disk = [ 'phy:/dev/bla/partwin,hda,w' ]
device_model = '/usr/' + arch_libdir + '/xen/bin/qemu-dm'
boot="dc"
sdl=0
vnc=1
vncconsole=1
vncpasswd='haslo'
stdvga=0
serial='pty'
usbdevice='tablet'