Samsung Galaxy jako dysk zewnętrzny

Co zrobić aby Samsung Galaxy S2 po podłączeniu przez USB był widoczny jako dysk zewnętrzny a nie jako aparat?

Wystarczy włączyć Ustawienia->Aplikacje->Ustawienia developerskie->Debugowanie USB na On.