bind: rndc: connect failed: 127.0.0.1#953: connection refused

Jeśli przy wydaniu polecenia rndc czy próbie wyłączenia binda otrzymujemy:

# rndc reload
rndc: connect failed: 127.0.0.1#953: connection refused

to trzeba zrobić:
# pkill bind9
# chown root.bind /etc/bind/rndc.key
# killall named
# /etc/init.d/bind9 start