Raspberrypi startuje tylko z mmcblk0p1 jako /

Jeśli przy starcie Raspberry Pi staje na komunikacie:

„Greetings from standalone Raspberry Pi
Processing /etc/profile…Done
#”

to po podmontowaniu /dev/mmcblk0p1
w pliku config.txt

należy dodać linię:
avoid_safe_mode=1

Po zrestartowaniu możlna już uruchomić raspi-config

Aby zmniejszyć liczbę zapisów na karcie SD można zamontować /var/log na ramdysku. Można użyć http://www.tremende.com/ramlog/