proxy arp czyli podstawianie swojego MACa pod schowany IP

Jeśli mamy serwer schowany za routerem, a chcemu dać mu adres IP z podsieci widocznej po drugiej stronie routera, możemy spowodować aby router odpowiadał na zapytania ARP dla naszego adresu IP swoim MACem.

Ustawiamy to komendą:

arp -i eth0 -Ds 195.64.174.90 eth0 pub

(powoduje to, że na zapytanie o dany IP przez ARP, komputer odpowie swoim MACem z interfejsu eth0)

Po dodaniu wpis wygląda tak:
# arp -na
195.64.174.90 * MP eth0

Usunąć można go przez:
arp -i eth0 -d 195.64.174.90 pub

Można to wykorzystywać np. na łączu Internet DSL z TPSA, gdzie otrzymuje się podsieć minimum 8-adresową i chce się użyć część adresów poza routerem.