Proftp niewidoczne pliki ukryte

Standardowo proftp jest tak skonfigurowany, że nie pokazuje plików ukrytych (zaczynających się od kropki). Aby włączyć ich listowanie wystarczy w /etc/proftpd.conf dodać linię:

ListOptions -a