Problem z ssh pod xen guest

Po zainstalowaniu systemu guesta przez debootstrap, instalacji sshd, [przy próbie połączenia przez ssh do guesta pojawia się:
[email protected]'s password:
PTY allocation request failed on channel 0
stdin: is not a tty

Nie ma zainstalowanego pakietu udev, pomaga:

apt-get install udev

oraz dodanie do /etc/fstab

none            /dev/pts      devpts    defaults        0   0

(nie jest to już wymagane).