Polskie literki po imporcie

w /etc/mysql/my.ini:

[mysqld]

collation_server=utf8_unicode_ci
character_set_server=utf8
# To powoduje, że serwer wymusza kodowanie

#i nie trzeba w php stosować set names utf8 po każdym połączeniu.
skip-character-set-client-handshake