Obsługa dwóch monitorów

Ustawienie zewnętrznego monitora na lewo od wbudowanego i ustawienie mu rozdzielczości:

xrandr --output VGA-0 --mode 1280x1024 --left-of LVDS

Dodanie rozdzielczości:

xrandr --addmode VGA-0 1280x1024

Ustawienie wyświetlania na obu monitorach tego samego:

xrandr --output VGA-0 --same-as LVDS

Wyłączenie zewnętrznego monitora:

xrandr --output VGA-0 --off

Włączenie

xrandr --output VGA-0 --auto