MySQL – obejście zapomnianego hasła root

1. Zatrzymanie mysqla

2. Uruchomienie serwera:

mysqld –skip-grant-tables

3. Połączenie do bazy mysql jako root bez hasła

4. Ustawienie hasła

update user set password=PASSWORD("NEWPASSWORD") where User='root';

5.Restart MySQLa.