Łączenie plików avi

Pliki *avi można połączyć w taki sposób:
mencoder -oac copy -ovc copy plik1.avi plik2.avi plik3.avi -o suma.avi
Wszystkie z katalogu:
mencoder -oac copy -ovc copy *.avi -o dir/out.avi

Przekodowanie (mniej zajmuje, gorsza jakość) np. filmów z aparatu:
mencoder input.avi -ofps 23.976 -ovc lavc -oac copy -o outfile.avi