Konsola domU w Xen 4.0

Kernel gościa zatrzymuje się na:
Entering runlevel: 2
Starting enhanced syslogd: rsyslogd.
Starting periodic command scheduler: crond.

Aby otrzymać poniżej konsolę, należy w systemie gościa skonfigurować inittab aby uruchamiał getty dla hvc0 a nie tty. W pliku /etc/inittab zmieniamy linię:
1:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty1
na
1:2345:respawn:/sbin/getty 38400 hvc0

Aby móc się logować jako root należy także dodać do /dev/securetty: hvc0

Z Hypervisorem 3.x działało dodanie w pliku konfiguracyjnym gościa linii:
extra = 'console=hvc0 xencons=tty'
przy wersji 4.0 to już nie działa i pomaga to co powyżej.