Kindle 4 – wyłączenie usypiacza z reklamami

Standardowo Kindle 4 po kilkunastu minutach ‚usypia’ i pokazuje jakiś obrazek bądź reklamę. Można to wyłączyć.

Należy przycisnąć home, wejść w tryb pisania (klawisz keyboard), wpisać:
;debugOn (ze średnikiem na początku, na końcu znak nowej linii (enter) i ‚Done’)
~disableScreensaver (enter)
;debugOff (enter)

i już 😉