VMware ESXi – obsługa VLANów 802.1q przez VM

Pod VMware VM może mieć maksymalnie 4 interfejsy ethernetowe. Do niektórych zastosowań jest to za mało. Zazwyczaj do tego celu można zastosować VLANy 802.1q, ale VMware standardowo nie przepuszcza VLANów do systemu gościa. Aby na interfejsie systemu gościa VM były widoczne wszystkie VLANy danego interfejsu należy stworzyć podsieć i ustawić jej VLAN 4095. Takie ustawienie powoduje, że na VM można uruchomić sterownik 802.1q i standardowo mieć dostęp do VLANów z poziomu systemu gościa.

vconfig add eth0 10
Added VLAN with VID == 10 to IF -:eth0:-

ifconfig eth0.10
eth0.10   Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0c:29:64:c4:6e
BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)