Instalacja systemu Debian Lenny jako gość dla Xen

dd if=/dev/zero of=nazwa-disk.img bs=1 count=0 seek=10G
dd if=/dev/zero of=nazwa-swap.img bs=1 count=0 seek=100M
mkfs.ext3 nazwa-disk.img  (trzeba odpowiedzieć Y)
mkswap nazwa-swap.img
mount -o loop disk.img /xen/mnt/nazwa
debootstrap lenny /xen/mnt/nazwa ftp://ftp.icm.edu.pl/pub/Linux/dist/debian
umount /xen/mnt/nazwa

Należy utworzyć plik konfiguracyjny dla gościa, np.:

kernel = ‚/boot/vmlinuz-2.6.26-2-xen-686’
ramdisk = ‚/boot/initrd.img-2.6.26-2-xen-686’
memory = ‚512’
extra = ‚console=hvc0 xencons=tty’
disk=[‚file:/xen/zab-disk.img,sda2,w’]
name=’nazwa”
boot=’d’
vnc=0
vncviewer=0
sdl=1
on_poweroff = ‚destroy’
on_reboot   = ‚restart’
on_crash    = ‚restart’
root = „/dev/sda2 ro”
vif  = [ ” ]

Teraz wystartować guesta:

xm create -c xm-nazwa.cfg

opuszczenie konsoli przez CTRL-]

Aby ponownie podłączyć konsolę:

xm console nazwa

Zatrzymanie gościa:

xm shutdown nazwa

Lista gości:

xm list

Jeśli gość nie uruchamia się do końca
(staje na Starting periodic command scheduler: crond.), należy do /etc/inittab dodać linię:
h1:2345:respawn:/sbin/getty 38400 hvc0

Dla Ubuntu wywołanie debootstrap:
debootstrap –arch=amd64 trusty /mnt http://archive.ubuntu.com/ubuntu/