IBM bladecenter sterowanie zasilaniem przez SSH

Można sprawdzić czy dany blade jest włączony:
system> power -state -T system:blade[4]
Włączenie blade’a o numerze 5:
system> power -on -T system:blade[5]
Wyłączenie blade’a:
system> power -off -T system:blade[5]
Restart blade’a:
system> power -cycle -T system:blade[2]

Można też zmienić otoczenie np.
system> env -T system:blade[2]
i teraz tylko:
system:blade[2]> power -state
Off