Generowanie dhcpd.conf fixed ip

Mamy plik postaci: IP MAC w każdej linii, np:
192.168.10.2 [tab] 00:00:00:00:00:01, chcemy wygenerować wpisy statyczne dla dhcpd.conf.
Używamy skryptu:
for i in `cat ip_mac_dhcp.txt|sed 's/\\t/#/g'`; do
IP=`echo $i|cut -d '#' -f1`
MAC=`echo $i|cut -d '#' -f2`
echo "host $IP {";
echo " hardware ethernet $MAC;"
echo " fixed-address $IP;"
echo "}"
done