ERROR 1005 (HY000) at line 32: Can’t create table ‚./tabl/tabl_entry.frm’ (errno: 150)

Przy próbie odtworzenia bazy mysql z dumpa pojawia się taki błąd:
ERROR 1005 (HY000) at line 32: Can't create table './tabl/tabl_entry.frm' (errno: 150)
Tabela zawiera klucz do innej tabeli, która jeszcze nie istnieje:
CONSTRAINT `tabl_entry_FK_1` FOREIGN KEY (`author_id`) REFERENCES `tabl_user` (`id`),
Aby mysql nie sprawdzał tego należy na początku dumpa dodać:
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;