Enable ipv4 IP forwarding

Można do skryptów startowych dodać linię:
echo "1">/proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Można też w /etc/sysctl.conf
dodać (lub odremować) linię:
net.ipv4.ip_forward=1
oraz wykonać:
sysctl -p /etc/sysctl.conf