Debian apt-get update NO_PUBKEY

Czytanie list pakietów… Gotowe
W: Dla następujących identyfikatorów kluczy brakuje klucza publicznego:
7638D0442B90D010
NO_PUBKEY 6FB2A1C265FFB764
#
# gpg –keyserver pgpkeys.mit.edu –recv-key 6FB2A1C265FFB764

gpg: zapytanie o klucz 65FFB764 w serwerze hkp pgpkeys.mit.edu
gpg: klucz 65FFB764: klucz publiczny ,,Wheezy Stable Release Key ” wczytano do zbioru
gpg: brak absolutnie zaufanych kluczy
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg: dołączono do zbioru: 1 (RSA: 1)

# gpg –keyserver pgpkeys.mit.edu –recv-key 7638D0442B90D010
gpg: zapytanie o klucz 2B90D010 w serwerze hkp pgpkeys.mit.edu
gpg: klucz 2B90D010: klucz publiczny ,,Debian Archive Automatic Signing Key (8/jessie) ” wczytano do zbioru
gpg: brak absolutnie zaufanych kluczy
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg: dołączono do zbioru: 1 (RSA: 1)

# gpg -a –export 7638D0442B90D010 | apt-key add –
OK