Archiwa kategorii: Uncategorized

data i czas w skryptach bash

# odczytujemy aktualny czas w sekundach od 1970 roku
today=`date '+%s'`
#Dodajemy ile trzeba (w sekundach)
todayplus6=$(($today+518400))
# małpa oznacza, że czas przekazany do komendy date jest liczony od 1970 roku
plus6month=`date +%Y-%m -d @$todayplus6`

ubiquiti dodatkowy statyczny routing

Nie da się przez  panel www dodać dodatkowych wpisów do tablicy routingu w AirOS (ubiquiti).

Można natomiast (logując się przez telnet lub ssh), dodać wpis do pliku startowego:

vi /etc/persistent/rc.poststart

Np. taki wpis:

route add -net 10.2.3.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.2.1.2

Po dodaniu należy wydać komendę:

cfgmtd -w -p /etc/

w celu zapisania pliku w pamięci nieulotnej (flash).

IBM Remote Supervisor Adapter zapomniane hasło

W przypadku utraty hasła do karty zarządzającej w serwerach IBM (np. x345) należy pobrać ze strony ibm.com dwa obrazy dyskietek:

ibm_fw_rsa_geet24a-1_dos_i386.img

ibm_fw_rsa_geet24a-2_dos_i386.img

Należy wystartować system z pierwszej z nich, uruchomi się PC DOS wraz z programem do upgrade flash, należy wybrać menu:

Hardware Flash Option

oraz z niego opcję:

Erase NVRAM Option

oraz dla bezpieczeństwa wgrać na nowo: Boot Rom, Main Application oraz Remote Graphics App.

Wykonanie takiej operacji całkowicie kasuje wszystkie ustawienia oraz ustawiastandardowe dane do logowania,  login: USERID password: PASSW0RD (zero zamiast litery ‚o’).

Co można zrobić przez ssh z VMware ESXi 3.5

Można włączyć/wyłączyć wirtuala. Najpierw sprawdzić jakie identyfikatory mają instancje, po zalogowaniu przez ssh wydać polecenie:

vim-cmd vmsvc/getallvms

to pokaże:

Vmid   Name             File                Guest OS       Version   Annotation
16     RO5    [datastore1] RO5/RO5.vmx   otherLinuxGuest   vmx-04

Teraz chcąc włączyć wywołujemy:

vim-cmd vmsvc/power.on 16

a wyłączyć:

vim-cmd vmsvc/power.off 16

Można skopiować wirtualny serwer, a potem dodać go przez:

vim-cmd solo/registervm /vmfs/volumes/......MY_VM.vmx