Archiwa kategorii: Debian

Konfiguracja locale

Co zrobić jeśli pojawiają się komunikaty tego typu?

locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_COLLATE to default locale: No such file or directory

Może to oznaczać brak pakietu locales, trzeba go wtedy zainstalować:

apt-get install locales

Trzeba skonfigurować locales:

dpkg-reconfigure locales

oraz wybrać np. pl_PL.UTF-8

Debian: apt-get nie może zweryfikować klucza?

Jeśli po przy wykonaniu apt-get update pojawia się:

W: There is no public key available for the following key IDs:
9AA38DCD55BE302B

(może tak być po upgrade dysktrybucji do lenny), należy wykonać:
gpg --keyserver wwwkeys.eu.pgp.net --recv 9AA38DCD55BE302B
gpg --export --armor 9AA38DCD55BE302B | apt-key add -

Na
W: There is no public key available for the following key IDs: 4D270D06F42584E6
pomaga:
# apt-get install debian-keyring debian-archive-keyring
# apt-key update