Call to undefined function: compatibility_check_plugin_setup

Squirrelmail, plugin change_passwd (zmieniający hasło przez program suid root), po zainstalowaniu mówi:
Call to undefined function: compatibility_check_plugin_setup

Plugin ten wymaga do działania pluginu compatibility, ale nie wersji 2.* tylko wersji 1.3. Po zrobieniu downgrade plugina change_passwd zaczyna działać poprawnie.