GPS tracker tk103 konfiguracja

Aby zresetować konfigurację:

begin123456

Aby ustawić APN:

APN123456 internet

Podać adres IP i port do wysyłki:

adminip123456 176.121.1.1 5001

Aby ustawić wysyłkę co 30 sekund:

fix030s***n123456

Aby wysyłać do serwera po gprs:

gprs123456

(pas)

Podgląd co ktoś robi przez ssh – korzystając ze screena

Zakładamy, że konto ma ustawiony shell /bin/bash. Aby podczas logowania uruchamiał się screen dodajemy w pliku:

.bash_profile

zawartość:

/usr/bin/screen -l

(opcja -l aby nie pojawiał się komunikaty startowe programu screen)

Teraz po zalogowaniu na konto uruchamia się nowa sesja screena. Po zalogowaniu dwukrotnym, w jednej sesji opuszczamy screen (CTRL-A-D) i na niej listujemy jakie inne screeny są uruchomione:

screen -list
There is a screen on:
18446.pts-1.natalka (11.08.2019 11:28:06) (Attached)
1 Socket in /run/screen/S-fib.

Do takiego screena możemy się podłączyć przez:

screen -x 18446

(jeśli jest tylko jeden to wystarczy screen -x)

dlink DGS-1510-28X firmware upgrade

Przez http wgrać plik z firmware, a potem:

Switch#dir

Directory of /c:
1 -rw 8655864 Jan 01 2000 00:13:59 runtime.had
2 -rw 9962856 Jan 01 2000 00:18:13 1_50_021
3 -rw 22821 Jan 01 2000 00:07:25 config.cfg
4 -rw 9791996 Jan 01 2000 00:31:54 1_60_012
5 d– 0 Jan 01 2000 00:00:08 system

30656000 bytes total (1528832 bytes free)

Switch#configure
Switch#configure terminal
Switch(config)#boot image 1_60_012
Switch(config)#end
Switch#reboot

Are you sure you want to proceed with the system reboot?(y/n)

Zapisanie konfiguracji w tym pliku robi się tak:
Switch#copy running-config startup-config

Destination filename startup-config? [y/n]: y

Saving all configurations to NV-RAM………. Done.

Switch#reboot

Are you sure you want to proceed with the system reboot?(y/n)

Proxmox vnc

Aby dostać się przez dowolnego klienta VNC do konsoli należy nadanej VMce, w zakładce monitor wpisać:

# change vnc 0.0.0.0:100,password

# set_password vnc TAJNEHASLO

Wtedy vncserwer zaczyna słuchać na porcie 5900+100

Jak sprawdzić z jakiego akamai korzysta się?

mtr obrazki.elektroda.pl -c5 -r
HOST: host.amsnet.pl Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|– ns3.amsnet.pl 0.0% 5 0.2 0.5 0.1 0.9 0.4
2.|– pii.amsnet.pl 0.0% 5 0.4 0.4 0.3 0.5 0.1
3.|– 120.10.48.185.ip4.epix.ne 0.0% 5 3.0 3.2 3.0 3.7 0.3
4.|– akamai.plix.pl 0.0% 5 10.9 11.4 10.8 12.4 0.6
5.|– a23-59-85-138.deploy.stat 0.0% 5 10.4 10.6 10.0 11.5 0.6

windows10 rdesktop ERROR: CredSSP

Do windows 10 nie da się standardowo połączyć rdesktopem z linuksa:

$ rdesktop 172.16.34.99
Autoselected keyboard map pl
ERROR: CredSSP: Initialize failed, do you have correct kerberos tgt initialized ?
Connection established using SSL.

Trzeba wejść w Windows10->System->Panel sterowania->System->Ustawienia zdalne->Zdalny-> i tu wykasować haczyk z ‚Zezwalaj na połączenia tylko z komputerów, na których Pulpit zdalny jest uruchomiony z uwierzytelnianiem na poziomie sieci’

OLT Huawei – syslog i monit

OLT Huawei’a potrafi wysyłać logi poprzez syslog po UDP.

Aby włączyć zdalne słuchanie sysloga w Linuksie w rsyslog należy odremować linie w /etc/rsyslog.conf:
$ModLoad imudp
$UDPServerRun 514

Dobrze dodać aby log z OLT szedł do innego pliku, robi się to dodając do /etc/rsyslog.conf na początku reguł linie:

if $fromhost-ip startswith ‚10.11.x.’ then /var/log/olt.log
& ~

(gdzie 10.11.x to podsieć w której jest OLT. Ta druga linia oznacza, że ma już pozostałych reguł nie przechodzić, i nie zapisywać ponownie)

W OLT ustawiamy:
syslog enable alarm-event
loghost add 10.11.x.x log_server
loghost activate ip 10.11.x.x

gdzie 10.11.x.x to serwer rsyslogd

Teraz możemy skonfigurować monit, który będzie nas informował o problemach. W /etc/init.d/monitrc ustawiamy:

set mailserver localhost
set mail-format { from: [email protected]
subject: $SERVICE $EVENT at $DATE
message: Monit $ACTION $SERVICE at $DATE on $HOST: $DESCRIPTION.
Yours sincerely,
monita
check file olt.log with path /var/log/olt.log
if match „FAULT”
then alert
if match „RECOV”
then alert

Można bardziej szczegółowo ustawić informowanie, np.
if match „fiber is broken” lub „LOSi/LOBi” i będziemy dostawać emaile w przypadku prawdopodobnego ucięcia światłowodów do klientów, a o mniej istotnych informacjach nie.

Endomondo Xiaomi problem gps

Po wyłączeniu wyświetlacza GPS gubi sygnał, pojawia się dopiero po wybudzeniu.

Problem ustawienia oszczędzania baterii, należy:
Ustawienia->Bateria i wydajność->Zarządzaj użyciem baterii przez aplikacje->Wybierz aplikacje->Endomondo
->Bez ograniczeń
oraz
->Lokalizacja w tle -> Zezwól